Khai giảng các lớp sơ cấp Nghiệp Vụ Lễ Tân ngắn hạn năm 2019

HỌC CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NGẮN HẠN – CƠ HỘI LÀM VIỆC TẠI CÁC KHÁCH SẠN […]

13 Tháng Tám, 2019